Usługi

USŁUGI PODSTAWOWE:

Obecnie zajmujemy się głównie księgowością mikrofirm.

Czynności jakie wykonujemy to m.in:

       - prowadzenie podatkowych ksiąg przychodów i rozchodów i innych uproszczonych ewidencji podatkowych,

       - sporządzanie planów amortyzacji oraz prowadzenie ewidencji środków trwałych, wartości niematerialnych i     prawnych,

       - pełna obsługa kadrowo-płacowa , m.in.:

           - prowadzenie akt osobowych pracowników,
           - prowadzenie wymaganych prawem ewidencji pracowniczych, w tym: czasu pracy, urlopów, wynagrodzeń,
           - sporządzanie umów o pracę, umów cywilnoprawnych, świadectw pracy i innych niezbędnych dokumentów pracowniczych,  
           - prowadzenie rozliczeń w zakresie ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz podatku dochodowego od osób fizycznych wraz ze sporządzaniem pełnej
             dokumentacji w tym zakresie,
           - współpraca ze specjalistą ds BHP.


USŁUGI DODATKOWE:

       * NOWOŚĆ - ASYSTA KSEF 

 • Doradztwo biznesowe,
 • sporządzanie sprawozdań i raportów finansowych zgodnie z oczekiwaniami Klientów na potrzeby banków i innych instytucji,

 • prowadzenie nadzoru nad personelem księgowym w firmie Klienta, przejmując w ten sposób odpowiedzialność zgodną z zakresem funkcji Głównego Księgowego firmy,

 • weryfikacja ksiąg podatkowych,

 • przygotowanie formalne i merytoryczne biznesplanów,

 • przygotowanie wniosków o dotacje dla pracodawców do Urzędu Pracy / staże, dofinansowanie stanowisk pracy,

 • przygotowanie wniosków dla osób rozpoczynających działalność o dofinansowanie  z Urzędu Pracy,

 • pomoc przy rejestracji indywidualnych działalności gospodarczych,

 • przygotowanie dokumentacji na potrzeby banków i instytucji leasingowych,

 • pomoc w bieżącym zarządzaniu firmą m.in: dostarczenie wymaganych przelewów do banku, administracja biurem,

 • sporządzanie sprawozdań statystycznych,

 • rozliczenie roczne osób fizycznych PIT,

 •  pozostałe doradztwo ekonomiczne i gospodarcze.