O nas

Zespół kancelarii:

Małgorzata Boczoń - asystentka do spraw rachunkowości i księgowości, ukończyła studia magisterskie z rachunkowośći i controlingu na Uniwersytecie Ekonomicznym w Krakowie. 

 

 Nadzór sprawuje:

portret-biurowy_ (11)

założycielka kancelarii - Elżbieta Kozielec od 2000 roku zajmująca się księgowością i doradztwem biznesowym.

Pracę w zawodzie księgowej rozpoczeła po ukończeniu Liceum Ekonomicznego o profilu rachunkowość, jednocześnie studiując rachunkowość na Uniwersytecie Ekonomicznym ( dawnej Akademii ) w Krakowie. Ukończyła III stopień certyfikacji zawodu księgowego w Stowarzyszeniu Księgowych w Polsce uzyskując certyfikat głównego księgowego.Posiada certyfikat księgowy Ministra Finansów nr 12373/2005.

Absolwentka Studium Ekspertów i Doradców Podatkowych w Instytucie Studiów Podatkowych Modzelewscy i Wspólnicy w Warszawie. Była uczestniczka studiów doktoranckich w Zakładzie Prawa Finansowego Uniwersytetu Jagiellońskiego. Jest członkiem wspierającym Stowarzyszenia Księgowych w Polsce -  oddział okręgowy w Krakowie. W roku 2015 kancelaria uzyskała akredytację Stowarzyszenia Księgowych w Polsce oddział okregowy w Krakowie. 

Od stycznia 2023 pełnię funkcję społeczną jako prezes  Stowarzyszenia Księgowych w Polsce oddział w Nowym Targu. Udzielam się też społecznie w Kole Gospodyń Wiejskich Zielony Las w Grywałdzie, które założyłam wraz z przyjaciółką Stanisławą Iglar.

W swojej wieloletniej  praktyce odpowiadała za:
- prowadzenie ksiąg rachunkowych w tym nadzór i prowadzenie całokształtu spraw związanych
z zachowaniem płynności finansowej firmy m.in:

 • kontrole poziomu i celowości kosztów;

 • sporządzanie bilansu, rachunku zysków i strat, rachunku wyników, przepływów środków pieniężnych; sporządzanie "zadaniowych" analiz finansowych firmy
  (np.: rentowności, rotacji, marży wynikowej, wskaźników płynności, itp.);

 • współpracę z audytorami zewnętrznymi

 • nadzór nad prowadzeniem całokształtu spraw kadrowo-płacowych;

 • prawidłowe i terminowe prowadzenie dokumentacji ZUS, PIT, CIT, VAT;

 • przygotowywanie dokumentów dla Urzędu Skarbowego, banków i innych instytucji w zależności od potrzeb;

 • prowadzenie całokształtu spraw i reprezentowania firmy w kontaktach z Urzędem Skarbowym, UKS, ZUS, PIP, PIH, bankami, firmami ubezpieczeniowymi, firmami leasingowymi oraz kancelariami notarialnymi i prawnymi;

 • współprace z bankami i przygotowywanie dokumentacji kredytowej, negocjowanie umów z bankami;

 • nadzór nad rozliczeniami dotyczącymi kontrahentów oraz analizowanie statystyki obrotów; prowadzenie całokształtu spraw związanych z windykacją należności,

 • administrowanie prawidłowym przepływem informacji i obiegiem dokumentów księgowych, magazynowych, sprawozdawczych i rozliczeniowych;

 • nadzór nad rozliczeniami związanymi z działalnością inwestycyjną;

 • przygotowywanie dokumentów w zakresie całokształtu spraw związanych z pozyskiwaniem dotacji
  z UE;

 • inicjowanie zmian w zakresie organizacji i funkcjonowania przedsiębiorstwa.

 

"Z zadowoleniem patrzę jak moi klienci rozwijają swoje firmy. Z sukcesem opracowałam kilka biznes planów min: Rozbudowa i przebudowa Sanatorium Górnik w Szczawnicy o część hotelową i strefę SPA wraz z basenem - obecny Hotel SOLAR, Budowa Stacji Okręgowej Pojazdów w Będzinie. Jestem odpowiedzialna za powierzone zadania"