Kancelaria Księgowa i Doradcza

Sukces i trwały rozwój przedsiębiorstwa wymagają jednocześnie dbałości o wiele różnych aspektów biznesu by wszystkie obszary organizacji rozwijały się harmonijnie a dynamiczna firma mogła w pełni osiągnąć swoje cele.
W Naszej Kancelarii zawsze patrzymy na biznes Klienta w szerszej perspektywie, a swoją rolę widzimy w tym, by pomagać Klientom  
w utrzymaniu długofalowego wzrostu, wyzwalaniu potencjału rozwoju ich biznesu a przede wszystkim w zachowaniu kapitału przedsiebiorstwa.

Uważamy, że rzetelne doradztwo powinno być głęboko osadzone w specyfice każdego przedsiębiorstwa. Kluczowy wpływ na trafność decyzji biznesowych ma charakterystyka branży, w której funkcjonuje przedsiębiorstwo.

Jesteśmy przekonani, że wspomaganie rozwoju naszych Klientów wymaga zrozumienia otoczenia branżowego w którym funkcjonują. Analizujemy prawo branżowe, czynniki konkurencyjne i trendy rynkowe. Dzięki temu włączamy się w realizację wyzwań i dostarczamy Tobie poparte faktami odpowiedzi i rekomendacje.

Dzięki wieloletniemu doświadczeniu świadczymy usługi outsourcingu rachunkowości polegające na powierzeniu funkcji księgowej zewnętrznemu doradztwu rachunkowemu. Jej celem jest podniesienie efektywności procesów księgowych
w Państwa przedsiębiorstwach. 

Wszelkie sprawy wykraczające poza zakres naszych kompetencji zlecamy specjalistom z dziedziny finansów i prawa.
Współpracujemy z biegłymi rewidentami, doradcami podatkowymi oraz radcami prawnymi.

sk
Kancelaria posiada akredytację Stowarzyszenia Księgowych w Polsce


Główne atuty kancelarii:

doświadczenie, wiedza i kompetencje

Wyznacznikiem wartości firmy jest zakres posiadanej wiedzy i doświadczenie. Umiejętność realizacji powierzonych zadań wymaga kompetencji, które posiadamy.
Kadra Kancelarii na bieżąco podnosi swoje kwalifikacje uczestnicząc
w branżowych szkoleniach oraz śledząc nowości z zakresu rachunkowości, finansów i prawa.

zaangażowanie w sprawy klienta

Dobro klienta jest dla nas priorytetem. Klienci najbardziej cenią zaangażowanie w prowadzone sprawy i gotowość do pomocy w każdej, nawet najbardziej trudnej sytuacji.

sprawne terminy realizacji usług

Powierzając nam obsługę swojej firmy, Klient, eliminuje swoje zaangażowanie w wiele tematów, głównie koncentrując się na prowadzeniu działalności.

 

konkurencyjne ceny

Korzystając z naszych usług outsourcingu nie ponosicie Państwo  kosztów zatrudniania pracowników, wyposażenia stanowisk pracy, szkoleń, itp.